TÁMOGATÓI REGISZTRÁCIÓ

Támogatói regisztrációs lap MAGÁNSZEMÉLYEK részéreNév: _____________________________________________________________

Születési hely, idő: __________________________________________________

Anyja neve: ________________________________________________________

Lakcím: ___________________________________________________________

Adóazonosító jel: ___________________________________________________

Elérhetőség (e-mail, telefonszám):

__________________________________________________________________

A támogatás formái:

I. Az általános támogatási alapot gyarapító pénzadomány

II. Konkrét tehetségnek rendelt pénzadomány

III. Tárgyi adomány

IV. Egyéb


Kérjük, jelölje meg az Ön számára megfelelő támogatási formát!


I. Az általános támogatási alapot gyarapító pénzadomány

Pénzadománnyal támogatom az Alapítványt, amely összeg az Alapítvány Általános Támogatási Alapjába kerül, és a Kuratóriumra bízom annak eldöntését, hogy ezt a támogatást a gyerekek szükségeltének figyelembe vételével, melyik Téra Tehetségnek milyen módon és ütemezésben közvetíti. Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15 %-ot visszatartson.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó Programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. e. 61. OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Adományozó


II. Konkrét tehetségnek rendelt pénzadomány

 Konkrét tehetséget/tehetségeket kívánok támogatni.

Megjelölöm azt/azokat a konkrét tehetséget/tehetségeket, akit/akiket támogatni kívánok és felkérem a Kuratóriumot, hogy döntsön a gyermek szükségletének és fejlődési igényeinek figyelembe vételével a támogatás kihelyezéséről és annak ütemezéséről.

Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15%-ot visszatartson. Hozzájárulok továbbá, hogy amennyiben 1.000.000 Ft vagy annál nagyobb összegű támogatást nyújtok, annak 10 %-át az Alapítvány az Általános Támogatási Alapjába helyezze, amelyet a tehetségprogramban regisztrált, de egyéni szponzori (mentorálti) támogatásban nem részesülő tehetséges gyermekek javára fordítsa.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

Az általam támogatni kívánt, az Alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve, az adomány közöttük való megosztásának aránya :

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

(További gyermekeket is meg lehet jelölni!)


NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. em. 61.

OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Adományozó
III. Tárgyi adomány

Tárgyi adománnyal kívánom támogatni az általam megjelölt tehetséget és felkérem az alapítványt, hogy gondoskodjon az adomány kihelyezéséről.

Tárgyi adomány megnevezése: ___________________________________

Támogatni kívánt gyermek neve: __________________________________

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom.

...............................................................................

Adományozó


IV. Egyéb támogatási forma

(pl.: képzési órák biztosítása, versenyekre utaztatás, lakhatás felajánlása vidéki gyerekeknek, logisztika, stb.)

Az alábbi támogatást kínálom fel, és kérem az alapítvány segítségét a felajánlás megvalósításában, megszervezésében, támogatotthoz eljuttatásában.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve:

________________________________

__________________________________

aláírás


Támogatói regisztrációs lap CÉGEK részére

Cég név: _____________________________________________________________

Cégjegyzékszám: _______________________________________________________

Székhely: _____________________________________________________________

Adószám: _____________________________________________________________

Kapcsolattartó: _________________________________________________________

Elérhetőség (e-mail, telefonszám):

____________________________________________________________________

A támogatás formái:

(Kérjük, jelölje meg az Ön számára megfelelő támogatási formát!)

I. Az általános támogatási alapot gyarapító pénzadomány

Pénzadománnyal támogatom az Alapítványt, amely összeg az Alapítvány Általános Támogatási Alapjába kerül, és a Kuratóriumra bízom annak eldöntését, hogy ezt a támogatást a gyerekek szükségeltének figyelembe vételével, melyik Téra Tehetségnek milyen módon és ütemezésben közvetíti. Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15 %-ot visszatartson.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó Programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. e. 61. OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Cégvezető aláírása

II. Konkrét tehetségnek rendelt pénzadomány

Megjelölöm azt/azokat a konkrét tehetséget/tehetségeket, akit/akiket támogatni kívánok és felkérem a Kuratóriumot, hogy döntsön a gyermek szükségletének és fejlődési igényeinek figyelembe vételével a támogatás kihelyezéséről és annak ütemezéséről.

Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15%-ot visszatartson. Hozzájárulok továbbá, hogy amennyiben 1.000.000 Ft vagy annál nagyobb összegű támogatást nyújtok, annak 10 %-át az Alapítvány az Általános Támogatási Alapjába helyezze, amelyet a tehetségprogramban regisztrált, de egyéni szponzori (mentorálti) támogatásban nem részesülő tehetséges gyermekek javára fordítsa.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

Az általam támogatni kívánt, az Alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve, az adomány közöttük való megosztásának aránya :

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

(További gyermekeket is meg lehet jelölni!)

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. em. 61.

OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Cégvezető aláírása

III. Tárgyi adomány

Tárgyi adománnyal kívánom támogatni az általam megjelölt tehetséget és felkérem az alapítványt, hogy gondoskodjon az adomány kihelyezéséről.

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve:

Tárgyi adomány megnevezése: ___________________________________

Támogatni kívánt gyermek neve: __________________________________

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom.

__________________________________

Cégvezető aláírása

IV. Egyéb támogatási forma

(pl.: képzési órák biztosítása, versenyekre utaztatás, lakhatás felajánlása vidéki gyerekeknek, logisztika, stb.)

Az alábbi támogatást kínálom fel, és kérem az alapítvány segítségét a felajánlás megvalósításában, megszervezésében, támogatotthoz eljuttatásában.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve

__________________________________________________________________________________

...............................................................................

Cégvezető aláírása

Dátum: ..............................................................