TÁMOGATÓI REGISZTRÁCIÓ

Támogatói regisztrációs lap MAGÁNSZEMÉLYEK részéreNév: _____________________________________________________________

Születési hely, idő: __________________________________________________

Anyja neve: ________________________________________________________

Lakcím: ___________________________________________________________

Adóazonosító jel: ___________________________________________________

Elérhetőség (e-mail, telefonszám):

__________________________________________________________________

A támogatás formái:

(Kérjük, jelölje meg az Ön számára megfelelő támogatási formát!)


I. PÉNZADOMÁNY

1. Pénzadománnyal támogatom az Alapítványt, amely összeg az Alapítvány Általános Támogatási Alapjába kerül, és a Kuratóriumra bízom annak eldöntését, hogy ezt a támogatást a gyerekek szükségeltének figyelembe vételével, melyik Téra Tehetségnek milyen módon és ütemezésben közvetíti. Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15 %-ot visszatartson.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó Programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. e. 61. OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Adományozó


2. Konkrét tehetséget/tehetségeket kívánok támogatni.

Megjelölöm azt/azokat a konkrét tehetséget/tehetségeket, akit/akiket támogatni kívánok és felkérem a Kuratóriumot, hogy döntsön a gyermek szükségletének és fejlődési igényeinek figyelembe vételével a támogatás kihelyezéséről és annak ütemezéséről.

Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15%-ot visszatartson. Hozzájárulok továbbá, hogy amennyiben 1.000.000 Ft vagy annál nagyobb összegű támogatást nyújtok, annak 10 %-át az Alapítvány az Általános Támogatási Alapjába helyezze, amelyet a tehetségprogramban regisztrált, de egyéni szponzori (mentorálti) támogatásban nem részesülő tehetséges gyermekek javára fordítsa.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

Az általam támogatni kívánt, az Alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve, az adomány közöttük való megosztásának aránya :

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

(További gyermekeket is meg lehet jelölni!)


NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. em. 61.

OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Adományozó
II. TÁRGYI ADOMÁNY

Tárgyi adománnyal kívánom támogatni az általam megjelölt tehetséget és felkérem az alapítványt, hogy gondoskodjon az adomány kihelyezéséről.

Tárgyi adomány megnevezése: ___________________________________

Támogatni kívánt gyermek neve: __________________________________

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom.

...............................................................................

Adományozó


III. EGYÉB TÁMOGATÁSI FORMA

(pl.: képzési órák biztosítása, versenyekre utaztatás, lakhatás felajánlása vidéki gyerekeknek, logisztika, stb.)

Az alábbi támogatást kínálom fel, és kérem az alapítvány segítségét a felajánlás megvalósításában, megszervezésében, támogatotthoz eljuttatásában.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve:

________________________________

__________________________________

aláírás


Támogatói regisztrációs lap CÉGEK részére

Cég név: _____________________________________________________________

Cégjegyzékszám: _______________________________________________________

Székhely: _____________________________________________________________

Adószám: _____________________________________________________________

Kapcsolattartó: _________________________________________________________

Elérhetőség (e-mail, telefonszám):

____________________________________________________________________

A támogatás formái:

(Kérjük, jelölje meg az Ön számára megfelelő támogatási formát!)

I. PÉNZADOMÁNY

Pénzadománnyal támogatom az Alapítványt, amely összeg az Alapítvány Általános Támogatási Alapjába kerül, és a Kuratóriumra bízom annak eldöntését, hogy ezt a támogatást a gyerekek szükségeltének figyelembe vételével, melyik Téra Tehetségnek milyen módon és ütemezésben közvetíti. Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15 %-ot visszatartson.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó Programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. e. 61. OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Cégvezető aláírása

II. PÉNZADOMÁNY

Megjelölöm azt/azokat a konkrét tehetséget/tehetségeket, akit/akiket támogatni kívánok és felkérem a Kuratóriumot, hogy döntsön a gyermek szükségletének és fejlődési igényeinek figyelembe vételével a támogatás kihelyezéséről és annak ütemezéséről.

Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15%-ot visszatartson. Hozzájárulok továbbá, hogy amennyiben 1.000.000 Ft vagy annál nagyobb összegű támogatást nyújtok, annak 10 %-át az Alapítvány az Általános Támogatási Alapjába helyezze, amelyet a tehetségprogramban regisztrált, de egyéni szponzori (mentorálti) támogatásban nem részesülő tehetséges gyermekek javára fordítsa.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

Az általam támogatni kívánt, az Alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve, az adomány közöttük való megosztásának aránya :

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

Általam az adomány összegéből ..............%-ban támogatni, mentorálni kívánt gyermek neve:

________________________________

(További gyermekeket is meg lehet jelölni!)

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom és az adományozandó összeget a TÉRA Alapítvány Tehetséggondozó programjának számlaszámára utalom. TÉRA ALAPÍTVÁNY, 1031 Budapest Nánási út 2/A. IV. em. 61.

OTP 11703006-25955103

...............................................................................

Cégvezető aláírása

III. TÁRGYI ADOMÁNY

Tárgyi adománnyal kívánom támogatni az általam megjelölt tehetséget és felkérem az alapítványt, hogy gondoskodjon az adomány kihelyezéséről.

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve:

Tárgyi adomány megnevezése: ___________________________________

Támogatni kívánt gyermek neve: __________________________________

NYILATKOZAT:

Aláírásommal kijelentem, hogy ezt a támogatási módot választom.

__________________________________

Cégvezető aláírása

IV. EGYÉB TÁMOGATÁSI FORMA

(pl.: képzési órák biztosítása, versenyekre utaztatás, lakhatás felajánlása vidéki gyerekeknek, logisztika, stb.)

Az alábbi támogatást kínálom fel, és kérem az alapítvány segítségét a felajánlás megvalósításában, megszervezésében, támogatotthoz eljuttatásában.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve

__________________________________________________________________________________

...............................................................................

Cégvezető aláírása

Dátum: ..............................................................