TÁMOGATÓI REGISZTRÁCIÓ

Támogatói regisztrációs lap MAGÁNSZEMÉLYEK részéreNév: _____________________________________________________________

Születési hely, idő: __________________________________________________

Anyja neve: ________________________________________________________

Lakcím: ___________________________________________________________

Adóazonosító jel: ___________________________________________________

Bankszámlaszám: ___________________________________________________

Elérhetőség (e-mail, telefonszám):

__________________________________________________________________

A támogatás formái:

(Kérjük, jelölje meg az Ön számára megfelelő támogatási formát!)


I. PÉNZADOMÁNY

1. Pénzadománnyal támogatom az Alapítványt és a Kuratóriumra bízom annak eldöntését, hogy ezt a támogatást melyik Téra Tehetségnek milyen módon és ütemezésben közvetíti. Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15%-ot visszatartson. Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást.

2. Konkrét tehetséget/tehetségeket kívánok támogatni.

Megjelölöm azt a konkrét tehetséget/tehetségeket, akit/akiket támogatni kívánok és felkérem a kuratóriumot, hogy döntsön a gyermek szükségletének és fejlődési igényeinek figyelembe vételével a támogatás kihelyezéséről.

Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15%-ot visszatartson.

Kérem továbbá, hogy a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány tájékoztasson, illetve küldjön elszámolást!

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve: 


________________________________

________________________________


II. TÁRGYI ADOMÁNY

Tárgyi adománnyal kívánom támogatni az általam megjelölt tehetséget és felkérem az alapítványt, hogy gondoskodjon az adomány kihelyezéséről.

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve:

________________________________

III. EGYÉB TÁMOGATÁSI FORMA

(pl.: képzési órák biztosítása, versenyekre utaztatás, lakhatás felajánlása vidéki gyerekeknek, logisztika, stb.)

Az alábbi támogatást kínálom fel, és kérem az alapítvány segítségét a felajánlás megvalósításában, megszervezésében, támogatotthoz eljuttatásában.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Az általam támogatni kívánt, az alapítványnál regisztrált gyermek/gyermekek neve:

________________________________

__________________________________

aláírás


Támogatói regisztrációs lap CÉGEK részére

Cég név: _____________________________________________________________

Cégjegyzékszám: _______________________________________________________

Székhely: _____________________________________________________________

Adószám: _____________________________________________________________

Bankszámlaszám: _______________________________________________________

Kapcsolattartó: _________________________________________________________

Elérhetőség (e-mail, telefonszám):

____________________________________________________________________

A támogatás formái:

(Kérjük, válassza ki az Ön számára megfelelő támogatási formát!)

  • Pénzadománnyal támogatom az Alapítványt és az Alapítványra bízom annak eldöntését, hogy ezt a támogatást melyik igénylőnek és milyen módon közvetíti. Hozzájárulok, hogy az általam nyújtott összegből az Alapítvány a költségei fedezésére 15%-ot visszatartson.

(Ebben az esetben a pénzadomány felhasználásáról az Alapítvány elszámolást küld.)

  • Konkrét tehetséget/tehetségeket kívánok támogatni.

Kérjük, nevezze meg a támogatni kívánt gyermeket/gyermekeket:

________________________________

________________________________

A támogatás módja:

  • Egy konkrét pénzösszeget adományozok az Alapítvány részére, amelyet az általam támogatni kívánt gyermeknek/gyermekeknek, az Alapítvány a tehetséggondozáshoz szükséges mértékben eljuttat, a szerződésben rögzített módon és ütemezésben.
  • Tárgyi adományt juttatok az általam megjelölt támogatottnak.
  • Egyéb (pl.: képzési órák biztosítása, lakhatás felajánlása vidéki gyerekeknek, logisztika, stb.)

(Az Ön által felkínált támogatási lehetőséget kérjük, írja le!)

_______________________________________________________________

____________________________________

Cégvezető aláírása