A PROGRAM BEMUTATÁSA

A Téra Tehetségek program bemutatása

Célja: A Téra Tehetségek program célja tehetséges gyerekek felkutatása, és számukra patronálói hálózat kiépítése.

Olyan tehetséges gyermekeket karol fel, akik életkörülményeiket illetően nem engedhetik meg maguknak azokat a képzéseket, iskolákat, foglalkozásokat, melyek képességeik kibontásában segítik őket, vagy helyzetük korlátozza őket a fejlődéshez szükséges eszközök beszerzésében, logisztikai és egyéb szervezési ill.életvezetési kérdések megoldásában.

A segíteni kívánt korosztály: 8-16 év közötti gyerekek

A segítségnyújtás módja lépésekben:

1. A segítségre szoruló gyermekek felkutatása

Ez történhet iskolák, családsegítő központok, alapítványok, különböző legálisan működő segélyszervezetek, valamint civil szervezés segítségével

2. Jogosultság elbírálása

A beérkezett kérelmeket ill. javaslatokat a Téra Alapítvány kuratóriuma az alábbi szempontok alapján bírálja el:

-általános anyagi helyzet

-a család támogatóképességének mértéke szellemi és anyagi tekintetben, valamint cselekvőképességet illetően

-a gyermek tehetségének megnyilvánulásával kapcsolagos eddigi tevékenységek (eddigi munkák, eredmények, díjak stb.)

-a gyermek igyekezetének, szorgalmának mértéke

3. A tehetséges gyermek bemutatkozó anyagának elkészítése

A kérelmet benyújtó gyermekekről bemutatkozó film készül, aminek célja, hogy a jövőbeni patronálók pontos képet kapjanak a támogatni kívánt gyermek helyzetéről, valamint betekintést nyerhessenek abba a tevékyenységbe, amiben a gyermek tehetséges. A film készítésével egyúttal segítségre szeretnénk motiválni a potenciális patronálókat.

4. Bemutatkozó anyagok eljuttatása a lehetséges patronálókhoz

Levelezés útján, a honalpon feltünetett tájékoztató anyag promotálásával, a Téra YouTube csatornáján, és jótékonysági rendezvények alkalmával.

5. Patronálók jelentkezésének elbírálása

A patronálók írásban nyújtják be segítő szándékukat az Alapítvány kuratóriumának, amit a kuratórium elbírál, figyelembe véve a segítés hasznosságát, kivitelezhetőségét és a gyermekek fejlődésének biztosítását. Az elbírálás során szintén figyelembe kell vennie a gyermekek és a patronálók testi és érzelmi biztonságát, valamint az olyan igényeket, melyek mindkét fél jogász által meghatározott jogait védik.

A patronálók segítséget nyújthatnak

-pénzadománnyal

-képzési órák, képzések, iskolalátogatások biztosításával

-a tehetség kibontását szolgáló eszközök beszerzésével

(pl.hangszer, fellépőruha, sportszer stb..)

-logisztikai szervezéssel (utazás biztosítása, lakhatás felajánlása vidéki gyerekeknek stb.)

6. Felajánlások felhasználása

Ez a patronáló által felkínált és a kuratórium által jóváhagyott segítség gyakorlati megvalósítása, melynek folyamata végig adminisztrált és a Téra felügyelőbizottsága által ellenőrzött.

Minden Téra tehetség esetében egyedi megállapodáshoz és írásbeli szerződéshez kötött, melyben feltüntetik a segítés módját, összegét, tartalmát és a segítségnyújtás időtartamát.

7. Szakmai segítségnyújtás

Szükség estén, amennyiben a Téra Tehetség olyan pszichés-mentális ill.egészségi problémákkal küszködik, ami megnehezíti tehetsége kibontását, az Alapítvány szakmai csapata segítséget nyújt az alábbi problémák esetében:

-szorongások, viselkedészavarok, pszichés- mentális - ill. kommunikációs zavarok, családi rendszer működési problémái

Az alapítvány évente 30 gyermek jelentkezését tudja fogadni.